Všechny články

POSTUP PŘI ZALOŽENÍ S.R.O.

POSTUP PŘI ZALOŽENÍ S.R.O.  1. Název firmy - nesmí být lehce zaměnitelný s názvem jiného subjektu – př. Let s.r.o. a Led s.r.o., musí být rozlišitelný  - př. - Alfa sklad s.r.o. a Sklad alfa s.r.o., nesmí znít stejně či podobně - př. Alfa Stavby s.r.o. a ALFASTAV s.r.o., nesmí být klamavý. 2. Sídlo – máte vlastní nemovitost nebo pronajatou ...

Obecné shrnutí základních změn ve společnosti s ručením omezeným podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále jen "ZOK")

1) Rozhodování o změně zakladatelského dokumentu Dle Obchodního zákoníku (dále jen "ObZ") i ZOK lze obsah zakladatelského dokumentu měnit dohodu všech společníků. Podle ObZ pak mohla o změnách rozhodovat automaticky též valná hromada společnosti. ZOK nicméně ve svém ustanovení § 147 odst. 1 stanoví, že společenská smlouva může být měněna též ...